Finland: European Union membership
October 16, 1994
Norway: European Union membership
November 27, 1994

Sweden: European Union membership

Choice

Votes

Percent

Yes

2,833,721

52.3%

No

2,539,132

46.8%

Blank votes

48,937

0.9%

Invalid votes

2,697

Total votes

5,424,487

100.00%

Registered voters and turnout

6,510,055

83.3%

Question: The Riksdag has decided that a referendum on Swedish membership in the European Union (EU) will be held. The vote applies if Sweden is to become a member of the EU under the agreement negotiated between Sweden and the EU Member States.

Do you think Sweden should become a member of the EU in accordance with the agreement between Sweden and the EU Member States?

Question (Swedish): Riksdagen har beslutat att det ska hållas en folkomröstning om svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU). Omröstningen gäller om Sverige skall bli medlem i EU enligt det avtal som förhandlats fram mellan Sverige och EU:s medlemsstater.

Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?