Lithuania: European Union membership
May 10, 2003
Poland: European Union membership
June 7, 2003

Slovakia: European Union membership

Choice

Votes

Percent

For

2,012,870

93.7%

Against

135,031

6.3%

Invalid or blank votes

27,488

Total votes

2,175,389

100.0%

Registered voters and turnout

4,174,097

52.1%

Question: Do you agree with the entry of Slovakia to the European Union?

Question (Slovak): Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?

Source: Question (Slovak): http://www.europskaunia.sk/slovensko_a_eu_vztahy.